Samenhangend onderwijs.

Op de Plaggenborg werken we aan samenhangend onderwijs. De ochtendtijd is ingericht met taal en rekenenen. Op de middagtijden worden alle andere vakken gedaan. Met Davinci bieden we alle leerlingen de basis en dagen we elke leerling uit een eigen bijdrage te leveren aan de groep. Hierbij werken we aan de 21-ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren hierbij van en met elkaar.
Als team vinden we het belangrijk om taal en rekenen gestructureerd en begeleid aan te bieden. Kennis en ervaringen die de leerlingen hier opdoen worden ingezet bij het eigen onderzoek, of presentatie, of werkstuk bij Davinci.
Op deze manier worden de leerlingen zelfstandig, zelfsturend en betrokken. Zo hopen we op de Plaggenborg bij te dragen aan de ontwikkeling van kritisch denkende betrokken wereldburgers.