Wij gaan meer naar buiten.

Ons onderwijs vindt steeds vaker buiten de klas plaats.
We gaan regelmatig de buurt in om iets te onderzoeken of om een ervaring op te doen. Elke maand is éen van de klassen de hele dag buiten. Weer of geen weer! In oude kleding en laarzen aan vind je onze leerlingen dan om of achter school. Taal en rekenen gebeurt dan op het plein, in het bos of op het gras achter school. We zien dan dat er ander spel ontstaat en nieuwe ervaringen worden gedeeld. Daarnaast is les krijgen in het buitenlokaal gewoon gezond.
Achter school stroomt een zijtak van de Ruiten A. Iets verderop in het dorp kunnen we de es op en ervaren we de meanderende Ruiten A van dichtbij. Op deze manier gaat het onderwijs nog meer leven voor onze leerlingen.
Als een van onze ouders iets speciaals of spectaculairs heeft om te laten zien, gaan we hier graag naar toe. Zo bezoeken we de boer en het bedrijf, het is zo dichtbij en enorm leerzaam.