Deze maand
- Kinderboekenweek 2020; en toen?
- COVID-19: aanscherping regels.
- Taal- en leesonderwijs op school.
- COVID-19: vervanging en thuisonderwijs.

Verder
- De Rabo Clubsupport start op 5 oktober. Er kan gestemd worden tot 25 oktober op Stichting vrienden van OBS Plaggenborg
Doel: onderhoud buitenlokaal.

-Oktobermaand kindermaand
Kinderen hebben gratis toegang tot diverse musea en culturele instellingen.

https://www.kunstencultuur.nl/evenement/oktober-kindermaand

Klik hiernaast voor de pdf-versie van de nieuwsbrief.
Veel leesplezier!