Ouders

Onze school kan niet zonder de hulp van ouders.
Hulp op school
Onze school kan niet zonder de hulp van ouders. Op allerlei terreinen zetten zij zich in voor onze school. We waarderen deze hulp zeer!

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR van onze school bestaat uit twee geledingen: 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het team. De MR is bevoegd alle zaken met betrekking tot de school te bespreken en heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR overlegt met directie (namens het schoolbestuur) over zaken die de school direct aangaan (schoolreizen, vakantierooster, activiteitenplan). Onze MR is lid van de GMR.

Ouderraad (OR)
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die enerzijds nastreeft om het op en om de school zo aangenaam mogelijk te maken voor de kinderen en hun ouders. Om dit te bereiken zal de ouderraad veel samenwerken met de school. Anderzijds streeft de ouderraad naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders met de school, door te fungeren als aanspreekpunt en doorgeefluik voor de ouders en de school.

Jaarvergadering en ouderbijdrage
Elk jaar in oktober/november vindt de jaarvergadering van de OR en de MR plaats. Op deze avond wordt het afgelopen jaar besproken, de financiƫn en begroting doorgenomen.

Koffieochtenden
Elk jaar zijn er een aantal koffieochtenden met elk een eigen thema dit is terug te vinden op de jaarkalender. Vanaf 8:30 uur staat de koffie en thee klaar. De bijeenkomsten duren over het algemeen tot 10:00 uur.