Schooltijden

De tijden van de school
Onze schooltijden
Dag Tijden Groepen
Maandag 08.30 - 14.00 groep 1 t/m 8
Dinsdag 08.30 - 14.00 groep 1 t/m 8
Woensdag 08.30 - 14.00 groep 1 t/m 8
Donderdag 08.30 - 14.00 groep 1 t/m 8
Vrijdag 08.30 - 14.00 groep 1 t/m 8
Er is pleinwacht vanaf 8.15 uur. Om 8.30 uur gaat de bel en gaan de kinderen naar binnen.

Gymrooster 2023-2024
Op maandag hebben groep 1 en 2, 3 t/m 5 en 6 t/m 8 gymles van meester Tom.

(Groep 1 en 2 gym is mogelijk via een subsidie vak LO van gemeente Westerwolde).

De leerlingen gaan met de bus naar gym. Groep 1 t/m 8 gaan naar Sellingen.

Bij mooi weer vindt er buitengym of zwemles plaats. Dit wordt ruim van te voren aangekondigd.

Het vakantierooster 2023 - 2024
Dag Begindatum Einddatum
Eerste schooldag 04-09-2023
Herfstvakantie 21-10-2023 29-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 25-02-2024
Goede Vrijdag/Pasen 29-03-2024 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 12-05-2024
Koningsdag (in de meivakantie) 27-04-2024
Hemelvaart (in de meivakantie) 09-05-2024
Pinkstermaandag 20-05-2024
Zomervakantie 19-07-2024 02-09-2024

Margedagen 2023-2024
 • 2 oktober 2023
 • 22 december 2023
 • 13 februari 2024
 • 18 juni 2024
 • 16 juli 2024
 • 19 juli 2024
Op deze dagen zijn de schooltijden aangepast:

Schoolreis groep 1 t/m 6 op dinsdag 14 mei 2024. Alle leerlingen van deze groepen zijn om 9:30 uur op school. 16:00 uur zijn we weer op school.

Activiteitendagen laatste schoolweek:

Woensdag 17 juli 2024 zijn alle leerlingen van 10:00 – 14:00 uur op school.
Donderdag 18 juli 2024 Alle leerlingen zijn om 10:00 uur op school. Om 13:00 uur zijn ze vrij om 18:00 uur is de BBQ tot 20:30 uur.

Margedagen groep 1/2 in 2023-2024

Onderstaande donderdagen zijn de groepen 1 en 2 vrij:

 • 21 september 2023
 • 19 oktober 2023
 • 16 november 2023
 • 14 december 2023
 • 25 januari 2024
 • 8 februari 2024
 • 21 maart 2024
 • 18 april 2024
 • 16 mei 2024
 • 13 juni 2024